ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Płocku

Adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej, 09-402 Płock

E-mail: oddzial.plock@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000212040

Konto bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, Oddział w Płocku,
numer 97 1020 3974 0000 5002 0066 3393

Obszar działania

Ciechanów: Sąd Rejonowy w Ciechanowie,
Gostynin: Sąd Rejonowy w Gostyninie,
Mława: Sąd Rejonowy w Mławie,
Płock: Sąd Okręgowy w Płocku,

Sąd Rejonowy w Płocku,

Płońsk: Sąd Rejonowy w Płońsku,
Sierpc: Sąd Rejonowy w Sierpcu,
Sochaczew: Sąd Rejonowy w Sochaczewie.
Poza obszarem działania: Ministerstwo Sprawiedliwości,

Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Władze oddziału

Prezes:   Katarzyna Mieszkowicz,

sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej, 09-402 Płock 

Wiceprezes Anita Ciećwierz,

sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej, 09-402 Płock 

Wiceprezes:   Anna Szczepaniak,

sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, I Wydział Cywilny
ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej, 09-402 Płock 

Komisarz Oddziału:   Grażyna Kicińska,

sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, I Wydział Cywilny
ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej, 09-402 Płock 

Kadencja władz Oddziału mija w czerwcu 2025 roku

Historia oddziału

Zespół założycielski w Płocku zawiązano w czerwcu 1995 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 22 czerwca 1995 r. jako piąty oddział w Polsce, a szósta samodzielna jednostka organizacyjna.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo płockie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Płocku (obejmował on Sądy Rejonowe w Gostyninie, w Łęczycy, w Kutnie, w Płocku i w Sierpcu). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zmniejszył się do rejonów Sądów Rejonowych w Płocku i w Sierpcu; nowy obszar określono na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu. Sąd Rejonowy w Gostyninie przeniesiono do Oddziału w Warszawie, a Sądy Rejonowe w Kutnie i w Łęczycy – do Oddziału w Łodzi.
Od 9 czerwca 2002 r. do obszaru Oddziału przyłączono rejony Sądów Rejonowych w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku należące wcześniej do rozwiązanego Oddziału w Ciechanowie, a od 18 lutego 2005 r. rejon Sądu Rejonowego w Sochaczewie, należący wcześniej do rozwiązanego Oddziału w Skierniewicach; w obu przypadkach nastąpiło to wskutek złożenia przez członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu wniosków o przyłączenie tych sądów do Oddziału w Płocku. Od 11 marca 2006 r. do Oddziału powrócił Sąd Rejonowy w Gostyninie, przeniesiony z Oddziału w Warszawie na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesami Oddziału w Płocku byli: Maria Katarzyna Pawlicka (VII 1995 – V 2004), Joanna Kasicka (V 2004 – IX 2011), Mariusz Królikowski (VI 2012 – III 2022) i obecnie jest Katarzyna Mieszkowicz.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content